Gudstjänst 14.00

uppehåll 23 juni-aug

Varje söndag firar vi eftermiddagsgudstjänst – en gemensam gudstjänst med Missio Dei kyrkan som är en del av Pingst – Fria församlingar i samverkan. Vi är två församlingar med olika kyrkotradition som tillsammans bjuder in till denna gudstjänst med lovsång, predikan och nattvard – för att beröra unga och gamla stockholmare med evangeliet. Vi firar också denna gudstjänst tillsammans med Swahiligruppen och Lilla Clara. Vi har tolkning till engelska varje söndag. Stanna gärna kvar efter gudstjänsten för fika och samtal över en god kopp kaffe, något sött och frukt.

För dig med barn så välkomnar vi till vår Barnkyrka under gudstjänsten. Vi möts alltid först tillsammans inne på gudstjänsten för att efter en stund gå till Lillkyrkan tillsammans. Barnkyrkan är för barn från 3 år. Läs gärna mer om vår Barnkyrka här.

Se kommande eftermiddagsgudstjänster med predikoturer här.

Vill du veta mer om Missio Dei kyrkan? Läs mer här

Några söndagar varje år firar swahiligruppen även mässa på swahili kl 16.00. Se kommande mässor i vår kalender här. Vill du veta mer om Swahilgruppen och Lilla Clara? Kontakta Beatrice Kamau Lundgren 073-925 92 34, beatrice.kamau.lundgren@svenskakyrkan.se