Konfa City 2019-2020

Mitt i Stockholm

Varför finns vi människor på jorden? Kan livet i Guds närhet vara ett äventyr? Kan jag alltid vara mig själv? Vem är Jesus och vad gjorde Han? Är det möjligt att förändra världen? Kan jag ha kontakt med Gud överhuvudtaget? Var med och utforska detta och mycket mer i Konfa City i S:ta Clara kyrka – konfirmationsläsning mitt i Stockholm. 

För dig som fyller 14 år upp till 17 år under 2019.

S:ta Clara kyrka

diakonal inriktning

Varje år väljer ca 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmationsåret är som ett äventyr där du får träffa nya vänner, samtala om livet och den kristna tron, åka på läger och samla livserfarenhet.

S:ta Clara kyrka är en levande kyrka mitt i Stockholm nära T-Centralen och Stockholm City där många passerar varje dag. Kyrkan möter stora behov genom sin matutdelning och hjälpverksamhet för utsatta i Stockholm, men har också levande och välbesökta gudstjänster, ungdomsgård och ungdomssamlingar.

S:ta Clara kyrka lever dagligen med en tydlig diakonal inriktning och den kommer även finnas med som en del av Konfa City genom att vi som grupp arbetar med ett hjälpprojekt. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

På träffarna blandar vi lek och allvar, diskuterar och gör olika övningar.

Att vara konfirmand är att upptäcka mer om Gud, dig själv och andra.

Bra att veta

 – Konfa City är för dig som fyller 14 år upp till 17 år under 2019 – dvs. är född 2002-2005. 
– I konfatiden ingår förutom träffarna och lägerdygnen att du går på gudstjänster. 
– För att bli konfirmerad behöver du vara döpt. Om du inte är döpt kan du bli det under konfirmandtiden. 
– Du behöver inga förkunskaper och Konfa City är kostnadsfritt. 
– Att åka på läger är en viktig och rolig del av konfirmandtiden. Alla ledare arbetar för att konfirmanderna ska känna sig trygga och trivas. Om du är orolig inför våra läger – prata med din ledare. 

Praktisk info

Plats: Lillkyrkan, S:ta Clara kyrka
Konfirmationsläsning:
Informationsmöte med inskrivning för konfirmander och föräldrar fredagen den 8 nov 2019 kl 18.30 – 20.00
Konfirmationsläsning varje vecka fredagar från och med den 15 nov 2019 kl 16.00-18.30
Läger:
– Lägerdygn på äventyrshuset Boda Borg vid Nyköping den 23-24 nov 2019
– Läger på S:ta Clara kyrkas vackra skärgårdsö Lindholmen den 5-7 juni 2020
– Ytterligare ett lägerdygn under våren 2020 
Konfirmation: Högmässa i S:ta Clara kyrka söndagen den 14 juni 2020

 

Frågor?

Vill du veta mer? Kontakta konfirmandansvarig präst Hans Stanley, sms 073-904 61 21, hans.stanley@svenskakyrkan.se

Kommer du från Betlehemskyrkan? Kontakta församlingskonsulent Sofia Svensson, 073-828 45 40, sofia.svensson@efs.nu

 

Läsåret 2020-2021

Mer information inför läsåret 2020-2021 kommer under 2020.