Mentorsprogram

Den lokala församlingen är världens hopp. Där förmedlas evangeliet, där får du hjälp att tro. Det gäller också där du bor – men ibland är det en kamp att utveckla ett levande församlingsliv. S:ta Clara har många års erfarenhet av att bygga en församling som kännetecknas av fyra saker:
1. Daglig bön i kyrkan
2. Daglig evangelisation
3. Ett starkt diakonalt arbete för de svaga
4. En växande gudstjänst

Under åren har människor i mängd sökt sig till vår församling och funnit en tillflykt och många gånger en tro här. I sin tur har detta lett till att vi tagit emot mer än tusen studiebesök från församlingar, bibelskolor och andra sammanhang som velat inspireras av oss som exempel. 

 

En mentor från oss

Den goda nyheten är att det inte behöver stanna vid ett studiebesök. Ni kan få en mentor från oss. Mentorn hjälper er att forma en vision för ert sammanhang. Utifrån visionen sätter ni tillsammans upp mätbara mål för kommande års arbete. Ni behåller sedan kontakten under året. Han eller hon besöker er varje höst och varje vår kommer ni till oss. Så rullar det på. Visst kan man bygga en församling själv men erfarenheten säger att man lyckas lättare om man får hjälp och inspiration utifrån. 

 

Vår utgångspunkt

Vår utgångspunkt är Carl-Erik Sahlbergs nio nycklar för en växande församling. Den kyrka växer som …
1. Är öppen för alla
2. Bryr sig om människor i nöd
3. Har en kärleksfull gemenskap
4. Sätter den bibliske Jesus i centrum
5. Lever ett helgat liv
6. Vågar lida för sin tros skull
7. Söker Gud i bön
8. Använder lekmän
9. Är beroende av den Helige Andes kraft

Läs mer om dessa nycklar i boken Miraklet i S:ta Clara som är utgiven på Semnos förlag. 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@clarakyrka.se så hjälper vi dig.