Missionsskola 2022-2023

– med diakonal profil

Hur kan vi växa som lärjungar, utrustas till tjänst och fortsätta dela evangeliet? Välkommen till S:ta Clara kyrkas Missionsskola! Vi vill följa Jesus, utrustas till tjänst och leva i diakoni och mission. Som en del i Guds stora församling vill vi vara med och nå Stockholm med evangeliet.

Den andliga och själsliga nöden är stor i Sverige idag. Mitt i detta gör Gud under! Det är den erfarenhet som S:ta Clara kyrka lever med varje dag i bön och tjänst, och ur detta har missionsskolan vuxit fram. Kanske kan läsåret besvara din längtan att få komma i funktion, bli till välsignelse för andra och leva i missionsbefallningen i Jesu ord i Matt 28:18-20. Skolan vill koppla ihop praktik med undervisning, bön och reflektion, allt med Jesus och medmänniskan i centrum. Missionsskolan riktar sig till dig som varit kristen en tid och har grunderna i kristen tro och liv, samt visar en tjänande attityd och vill växa. Tecken på mognad hos dig som söker är viktigt.

Hösten 2019 startade vi Stockholms missionärsskola som nu har bytt namn till Missionsskolan – en ettårig utbildning på deltid 75% – med möjlighet att söka CSN genom Hagabergs folkhögskola.

Lärare, ämnen och praktik

Vi har en rik och varierande undervisning av flera gästlärare med god erfarenhet och kunskap. Genom besök och undervisning samarbetar vi även med Johannelunds teologiska högskola. Lärarna från vår hemmaplan i Stockholm är skolans ledare Mona Edsinger samt Inga Pagreus, Mats Nyholm, Tommy Hargemark, Yvonne Kerygman, Ebbe Appelros, Iwan Giertz m.fl.

Praktiken kan innebära exempelvis evangelisation, Alphakurs, förbön, caféverksamhet, barnkyrka, nattöppen kyrka, lördagsöppen kyrka och gudstjänstmedverkan.

Praktisk information

Skolan är på deltid 75% i samarbete med Hagabergs folkhögskola. Undervisningen hålls i Lillkyrkan måndag, tisdag och onsdag kl 13.00-16.45, där sista timmen är deltagande i eftermiddagsbönen i S:ta Clara kyrka. Praktikpassen fördelas efter samtal med praktikansvarig på övriga dagar.

Hösttermin 2022: 29 aug–16 dec med lov vecka 44
Vårtermin 2023: 9 jan–26 maj med lov vecka 9 och 15
Plats: Lillkyrkan och S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata 7-9, 111 52 Stockholm
Studierna är CSN-berättigade. Intyg delas ut vid läsårets slut.

 

Ansvarig

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig Mona Edsinger 076-022 54 46, mona.edsinger@svenskakyrkan.se

Ansök till Missionsskolan här

Ansökan för läsåret 2022-2023 är stängd.