Stockholms missionärsskola 2020-2021

– med diakonal profil

Hur kan vi nå Stockholm med evangeliet och få spela vår roll i Herrens reformation av kyrkan? Hösten 2019 startade vi med glädje Stockholms missionärsskola – med diakonal profil – en ettårig utbildning på deltid. Den andliga och själsliga nöden är stor i Sverige idag. Mitt i detta gör Gud under! Jesus helar och upprättar människor än idag. Det är den erfarenhet som St:a Clara kyrka lever med varje dag och ur detta har Stockholms missionärsskola vuxit fram. Kanske kan kursen besvara din längtan efter att komma i funktion, bli till välsignelse för andra människor och leva i missionsbefallningen i Jesus ord i Matt 28:18-20. 

Vi erbjuder även i år en fortsättning med fördjupning på den Lärjungaskola som vi under flera år har erbjudit och fortsätter erbjuda. Stockholms missionärsskola får sin ideologiska, teologiska och diakonala profil genom S:ta Clara kyrkas DNA av bön, diakoni, mission och gudstjänst. Om du funderar på en framtid som diakoniassistent hoppas vi att denna utbildning skall stärka dina möjligheter till arbete.

Lärare, ämnen och praktik

Vi har en rik och varierande undervisning av flera gästlärare med god erfarenhet och kunskap. Genom besök och undervisning samarbetar vi även med Johannelunds teologiska högskola. Lärarna från vår hemmaplan i Stockholm är kursansvarig Mona Edsinger samt Inga Pagreus, Yvonne Kerygman, Mats Nyholm, Klas Lindberg och Nils Lidskog m.fl. 

Praktiken kan innebära exempelvis tjänst för ensamma, evangelisation, vardagsdiakoni, helandeundervisning, Alphakurs, bön, själavård, gudstjänstmedverkan och nattöppen kyrka. Möjligheterna är stora att hitta en praktik som passar dig men också som breddar och berikar ditt tjänande.

Praktisk information

Kursen är deltid på 75% i samarbete med Hagabergs folkhögskola. Undervisning eller praktik måndag-fredag kl 13.00-16.45. I tiden ingår även S:ta Clara kyrkas eftermiddagsbön. En vanlig vecka på skolan innehåller tre undervisande och två praktiserande pass. Regelbundet samlar Mona Edsinger eleverna i seminariesamtal för bearbetning och tillfälle att lära av varandras erfarenheter från veckans undervisning och praktikpass. 

Hösttermin 2020: 31 aug-18 dec 2020 med lov vecka 44 
Vårtermin 2021: 11 jan-28 maj 2021 med lov vecka 9 och 14 
Plats:S:ta Clara kyrka, Lillkyrkan, Dalagatan, Sergels torg – Plattan, Drottninggatan och Klarabergsgatan
Studierna är CSN-berättigade. Kursintyg delas ut vid läsårets slut.

 

Kursansvarig

Vill du veta mer? Kontakta kursansvarig Mona Edsinger, mona.edsinger@svenskakyrkan.se

Ansök till Stockholms missionärsskola här

Datum för sista ansökan: 16 aug 2020

Lämna in din ansökan: När din ansökan har lämnats in kallas du till intervju där du får berätta vem du är och varför du vill gå Stockholms missionärsskola.

När din ansökan är inskickad återkommer vi så snart vi kan.

Kön

Utbildningserfarenhet

Behandling av personuppgifter

5 + 4 =