Vinterkonferensen 28-30 jan 2022 INSTÄLLD

På grund av den stora smittspridningen är årets Vinterkonferens tyvärr inställd. Vår bön och förhoppning är att den ska kunna genomföras nästa vinter istället.

I början av året den 28-30 jan 2022 har vi glädjen att tillsammans med EFS Mittsverige m.fl. bjuda in till den årliga Vinterkonferensen i Stockholm. Temat för konferensen är Din är dagen, din är natten.

Facebook-eventet för konferensen hittar du här.

Din är dagen, din är natten

Ett liv med Jesus handlar om hela livet. Vardag och gudstjänst, smärta och glädje, gemenskap och ensamhet, allt ryms i livet som kristen. Vinterkonferensen 2022 handlar om att Jesus finns med i varje ögonblick av våra liv och att vi får ställa allt vi har och är till hans förfogande. I samtal, lyssnande, bön och gudstjänst får vi inspireras och rustas för att leva våra liv i Jesu efterföljd.

Välkommen till årets Vinterkonferens!
EFS Mittsverige, Betlehemskyrkan, Hammarbykyrkan, S:ta Clara kyrka och Evangeliska Brödraförsamlingen
Arrangörer av Vinterkonferensen

Program

_________________

Fredag 28 jan

Betlehemskyrkan

19.00 Kvällsmässa

_________________

Lördag 29 jan

Hammarbykyrkan

9.00 Morgonmässa Din är morgonen
Sebastian Holmgren

9.30 Fika

10.00 Undervisning Din är dagen
Per-Eive Berndtsson

11.30 Lunch på egen hand

13.30 Fika

14.00-16.30 Seminarier med fikapaus
Per-Eive Berndtsson, Robert Ojala och Gustav Hafström m fl.

16.30 Lunch på egen hand

18.30 Kvällsmöte Din är natten
Eskil Hofverberg

20.00 Lovsångskväll
Sebastian Holmgren

_________________

Söndag 30 jan EJ INSTÄLLD

S:ta Clara kyrka

11.00 Lovsångsmässa med Barnkyrka och kyrkfika EJ INSTÄLLD
Sara Edström, Mats Nyholm och Plattankören m.fl.