Barnkyrka

Varje söndag under en del av högmässan kl 11.00 har barnen sin egen verksamhet med sång, undervisning utifrån Bibeln, bön, pyssel, fika, ibland film och andra aktiviteter. Barnen är med i början av högmässan och går sedan tillsammans med Barnkyrkans ledare till sina grupper i Lillkyrkan efter ca 20 minuter. De kommer tillbaka i samband med nattvarden. I eftermiddagsgudstjänsten kl 14.30 kan Barnkyrkan se lite annorlunda ut, då är barnens verksamhet tidsmässigt synkad till den större gudstjänsten och avslutas därmed samtidigt.

I Barnkyrkan i högmässan kl 11.00 har vi grupperna Mina Minsta 3-5 år, Söndagsklubben 6-12 år och The Big bigz 13-18 år – läs mer om tonårsgruppen här. De allra yngsta barnen kan under gudstjänsten leka i Clararummet tillsammans med sina föräldrar, eller i Barnens hörna i den södra korsarmen – där finns leksaker och pysselbord.

Barnkyrkan ger barnen möjlighet att ta del av det kristna budskapet på sin nivå. Syftet är att varje barn ska få lära känna Gud genom Jesus Kristus. Det är också i Barnkyrkan som barnen kan hitta kristna kompisar i sin egen ålder. 

Barnkyrkan är en viktig del i det uppdrag vi har som kyrka att fullfölja missionbefallningen ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt:28:19-20

Samling med Barnkyrkan

via YouTube

Under våren 2020 samlas vi digitalt med Barnkyrkan – en film varje söndag under sex veckor med start söndagen den 10 maj 2020. Titta gärna tillsammans med hela familjen.

För att komma till spellistan Barnkyrka på vår YouTube-kanal klicka här eller på bilden ovan.

Skatten

Vi använder det pedagogiska materialet Skatten i Barnkyrkan. Skatten är utvecklat av Norska kyrkan – i Norge Sprell levende, och har översatts till svenska genom EFS. Skatten är en gedigen skatt både för ledare och barn. Det är kreativt, har en genomtänkt teologi och pedagogik och tar barnets egen tro på allvar.

Vill du veta mer om Barnkyrkan eller kanske finnas med som ledare? Maila oss på info@clarakyrka.se så hjälper vi dig.