Barnkyrka

Varje söndag under en del av högmässan kl 11.00 har barnen sin egen verksamhet med sång, undervisning utifrån Bibeln, bön, pyssel, fika, ibland film och andra aktiviteter. Barnen är med i början av högmässan och går sedan tillsammans med Barnkyrkans ledare till sina grupper i Lillkyrkan efter ca 20 minuter. De kommer tillbaka i samband med nattvarden. I eftermiddagsgudstjänsten kl 14.30 kan Barnkyrkan se lite annorlunda ut, då är barnens verksamhet tidsmässigt synkad till den större gudstjänsten och avslutas därmed samtidigt.

I Barnkyrkan i högmässan kl 11.00 har vi grupperna Mina Minsta 3-5 år, Söndagsklubben 6-12 år och The Big bigz 13-18 år – läs mer om tonårsgruppen här. De allra yngsta barnen kan under gudstjänsten leka i Clararummet tillsammans med sina föräldrar, eller i Barnens hörna i den södra korsarmen – där finns leksaker och pysselbord.

Barnkyrkan ger barnen möjlighet att ta del av det kristna budskapet på sin nivå. Syftet är att varje barn ska få lära känna Gud genom Jesus Kristus. Det är också i Barnkyrkan som barnen kan hitta kristna kompisar i sin egen ålder. 

Barnkyrkan är en viktig del i det uppdrag vi har som kyrka att fullfölja missionbefallningen ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt:28:19-20 

Vi använder det pedagogiska materialet Skatten i Barnkyrkan. Skatten är utvecklat av Norska kyrkan – i Norge Sprell levende, och har översatts till svenska genom EFS. Skatten är en gedigen skatt både för ledare och barn. Det är kreativt, har en genomtänkt teologi och pedagogik och tar barnets egen tro på allvar.

Vill du veta mer om Barnkyrkan eller kanske finnas med som ledare? Maila oss på info@clarakyrka.se så hjälper vi dig.

Inspirationsdag för alla åldrar

Vår barnkyrka bjuder nu in till en inspirationsdag för alla åldrar tillsammans med King’s Kids Sverige lördagen den 28 mars kl 9.30-16.30

Vi kommer att inspireras av Roparna och ha kreativa sätt att tillbe Gud och dela tro över generationsgränserna. Vi gästas av Ingela Wahl och Maria Viklund, King’s Kids Sverige.

King’s Kids Sverige är del av är en internationell rörelse som vill leva ut Guds rike i vardagen, låta familjen vara den grundläggande gemenskapen och förena generationerna. De vill betjäna, nå, utrusta och mobilisera alla generationer in i sin kallelse; att lära känna Gud och få egna erfarenheter av Honom, glädja Honom och göra Honom känd.