Barnkyrka

 

Högmässa kl 11.00

uppehåll för Barnkyrka 16 juni-18 aug

Varje söndag under en del av Högmässan har barnen sin egen verksamhet med sång, undervisning utifrån Bibeln, bön, pyssel, fika, ibland film och andra aktiviteter. Barnen är med i början av gudstjänsten och går till sina grupper med Barnkyrkans ledare efter ca 20 minuter. De kommer tillbaka i samband med nattvarden. 

I Barnkyrkan har vi grupperna Mina Minsta 3-5 år, Söndagsklubben 6-12 år och The Big bigz 13-18 år – läs mer om tonårsgruppen här. De allra yngsta barnen kan under gudstjänsten leka i Clararummet tillsammans med sina föräldrar, eller i Barnens hörna i den södra korsarmen – där finns leksaker och pysselbord.

Barnkyrkan ger barnen möjlighet att ta del av det kristna budskapet på sin nivå. Syftet är att varje barn ska få lära känna Gud genom Jesus Kristus. Det är också i Barnkyrkan som barnen kan hitta kristna kompisar i sin egen ålder. 

Barnkyrkan är en viktig del i det uppdrag vi har som kyrka att fullfölja missionbefallningen ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt:28:19-20

Vi använder det pedagogiska materialet Skatten i Barnkyrkan. Skatten är utvecklat av Norska kyrkan – i Norge Sprell levende, och har översatts till svenska genom EFS. 

Vill du veta mer om Barnkyrkan eller kanske finnas med som ledare? Maila oss på info@clarakyrka.se så hjälper vi dig.

Gudstjänst kl 14.00

uppehåll 23 juni-aug

I barnkyrkan på eftermiddagsgudstjänsten får barnen dela gemenskap med jämnåriga barn och fortsätta sin upptäcksfärd med Gud. Vi gör eftermiddagsgudstjänsten tillsammans med Missio Dei kyrkan, vilket gör att upplägget skiljer sig lite från Högmässan kl 11.00. Alla åldrar möts tillsammans i den större gudstjänsten. Efter en stund fortsätter barnen till sina olika grupper, med tid för musik, samling, lek och en kreativ aktivitet på slutet. Barnens gudstjänst är även tidsmässigt synkad till den större gudstjänsten.

På eftermiddagsgudstjänsten har vi grupperna Kompisarna 3-5 år och Polarna från 6 år. För dig som har ett mindre barn finns vår föräldralounge i anslutning till den stora gudstjänstlokalen. Här har du möjlighet att amma och ni har tillgång till leksaker, frukt och skötbord. Kom gärna ett par minuter före gudstjänsten startar, så hinner vi hälsa och ge den information ni som familj kan tänkas behöva och hjälpa till att checka in ditt barn i god tid. 

Även på eftermiddagsgudstjänsten använder vi oss av materialet Skatten, en gedigen skatt både för ledare och barn. Det är kreativt, har en genomtänkt teologi och pedagogik och tar barnets egen tro på allvar.