Ge en gåva

Den verksamhet som vi bedriver är helt beroende av de gåvor vi får. Det är med stor tacksamhet vi tar emot gåvor för att kunna fortsätta hjälpa våra medmänniskor. Vi är en del av Svenska kyrkan och EFS-föreningen S:ta Clara kyrka ansvarar för all verksamhet i kyrkan. Vi får därför inte del av kyrkoavgiften utan är helt beroende av gåvomedel. 

Du kan ge en engångsgåva eller ge gåvor regelbundet. Långsiktigt är vår viktigaste inkomst alla de små och stora gåvor vi får från enskilda personer. Vår önskan är att detta med tiden skall växa till den främsta av våra intäkter. Stort tack för din gåva!

Är ni ett företag? Läs mer om hur ni som företag kan stödja oss här.

Skatteavdrag. Det finns möjlighet för dig som privatperson att få skatteavdrag på dina gåvor till S:ta Clara kyrka. Läs mer här nedan.

Hur kan jag ge?

Swish 123 131 28 83
Bankgiro 748-7366

Kortbetalning via Facebook
För dig som använder Facebook är det möjligt att ge en gåva via kort här.

Insamling på Facebook
Vill du starta en insamling på Facebook i samband med din födelsedag, en anhörigs begravning eller liknande? Den gåva du samlar in går oavkortat till S:ta Clara kyrka. Starta din insamling här.

Autogiro
Vill du ge en gåva regelbundet varje månad? Här hittar du en blankett för detta som du kan skriva ut, fylla i och posta iväg. Ladda ner autogiroblanketten här.

Plusgiro
Vi har tidigare haft ett plusgiro men det avslutades hösten 2019.

I vår högmässa
Du kan också ge en gåva kontant eller via kort i insamlingen i vår högmässa varje söndag kl 11.00. Om du önskar ge kontanter vid annat tillfälle – kontakta oss på info@clarakyrka.se så hjälper vi dig.

Arv genom testamente
Det är möjligt att göra S:ta Clara kyrka till arvtagare i sitt eget testamente.

Om oss
Namn: Föreningen S:ta Clara kyrka
Organisationsnr: 802406-7103
IBAN: SE78 6000 0000 0007 8368 1828
BIC: HANDSESS
Postadress: Box 1038, 101 38 Stockholm

#claravintern #älskadingranne

Vi möter dagligen stora behov efter en tid med samhällsförändringar och pandemi – behov av mat, tak över huvudet och värme inte bara under vintern utan hela året om. Ge en gåva och #älskadingranne här i Stockholm.

För många av oss är vintern och dess högtider förknippade med värme och gemenskap. För väldigt många i utsatthet är detta årets svåraste tid. Kylan tränger sig på och vintern i Sverige kan vara lång. Allt för många lever i ensamhet, och som alltid, de hemlösa fryser i kylan. 

Mitt i Stockholms hjärta finns S:ta Clara kyrka, för att sprida värme och hjälpa fler att #claravintern.

Vill du #älskadingranne och hjälpa din medmänniska att #claravintern? Läs mer om #claravintern och #älskadingranne här.

När du ger en gåva samtycker du till att S:ta Clara kyrka får behandla dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och att S:ta Clara kyrka äger rätt att kommunicera med dig via de uppgifter du lämnat.

Skatteavdrag på dina gåvor

Det finns nu möjlighet för dig som privatperson att få skatteavdrag på dina gåvor till S:ta Clara kyrka.

Vem kan få skatteavdrag?
– Privatpersoner som har lämnat sitt personnummer till S:ta Clara kyrka.
– Privatpersoner som har fyllt 18 år senast den 31 december under gåvoåret.
– Privatpersoner som betalar skatt i Sverige.

Hur stort är avdraget?
– Du får avdrag för 25% av gåvobeloppet.
– Du måste ge minst 200 kr per gåvotillfälle.
– Du måste ge minst 2 000 kr per år.
– Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 12 000 kr per år. Skatteavdraget som är 25% blir då 3 000 kr.

Vad behöver du göra?
– Märk din gåva med personnummer, namn och mailadress eller postadress, den första gången du ger under året. Därefter räcker det med personnummer vid varje gåvotillfälle.

– Skatteavdraget är personligt så om du har delad ekonomi med någon behöver ni fördela givandet mellan er – så att båda som vill ha skatteavdrag ger.

– Skatteavdraget gäller bara gåvor som du ger via Swish 123 131 28 83 eller Bankgiro 748-7366. För gåvor via exempelvis insamlingar på Facebook kan inte skatte­avdrag ges eftersom S:ta Clara kyrka inte kan koppla gåvan till en specifik givare.

– Du behöver inte ansöka om avdraget hos Skatteverket eller meddela Skatteverket. Om du har följt instruktionerna ovan gör S:ta Clara kyrka klart allt med Skatteverket och du ser sedan på din deklaration att allt är riktigt gjort. Du får också en kontrolluppgift från S:ta Clara kyrka via mail eller post.

Stöd genom ansökningar

Den största delen våra gåvor kommer från stiftelser, fonder och organisationer som Stockholms stift och Stockholms domkyrkoförsamling. Dessa gåvor är oftast som svar på våra årliga ansökningar om stöd. Vi skulle gärna ta emot sådant stöd även spontant, utan ansökningar, men de flesta stiftelser och fonder fungerar så att beviljat stöd alltid föregås av en ansökan. Vi är därför mycket tacksamma för alla positiva svar vi fortsätter att få på sådana ansökningar.

Här nedan listar vi fonder, stiftelser och organisationer som har lämnat stora bidrag till oss för innevarande verksamhetsår som svar på ansökningar från oss. Många av dessa har gett stöd till oss under en längre tid.