Vår ekonomi

Här kan du läsa om hur vår ekonomi ser ut. Vi hoppas och tror att den transparens vi eftersträvar här inte skall leda till missförstånd utan tvärtom ge varje seriöst intresserad en god förståelse av vår ekonomi. Om något är otydligt – maila oss gärna på info@clarakyrka.se så förklarar vi mer.

 

Ingen kyrkoavgift

Kyrkans intäkter kommer inte från Kyrkoavgiften från medlemmar i Svenska kyrkan som bor inom Stockholms domkyrkoförsamling. Verksamheten i S:ta Clara kyrka bedrivs och bekostas helt av Föreningen S:ta Clara kyrka som är en del av EFS.

Fastigheten S:ta Clara kyrka ägs fortfarande av Stockholms domkyrkoförsamling – men disponeras av oss enligt avtal mellan oss och Stockholms domkyrkoförsamling. Organisatoriskt fungerar vi som en helt vanlig svensk demokratisk förening. Föreningens medlemmar har full insyn i kyrkans ekonomi, och föreningens årsmöte fattar alla avgörande beslut gällande ekonomin.

 

Intäkter

Våra intäkter är gåvor. Vi får årligen gåvor från medlemmar i föreningen, insamlingar i kyrkan, privatpersoner runt om i Sverige som stödjer vår verksamhet, företag, stiftelser, fonder, Stockholms stift och EFS. En mycket stor del av dessa gåvor kommer från föreningens medlemmar och enskilda understödjare. 

Vi är oerhört tacksamma för alla dessa gåvor, som gör att vi kan ha en omfattande och växande verksamhet i S:ta Clara kyrka. Utan dessa gåvor hade verksamheten inte funnits i den här kyrkan, och troligtvis hade ingen annan kyrklig verksamhet funnits här heller.

 

Kostnader

Den största kostnaden vi har är en mycket omfattande diakonal verksamhet. Vi har också stora kostnader till Stockholms domkyrkoförsamling för nyttjandet av S:ta Clara kyrka och församlingslokalen Claragården intill kyrkan. Personalkostnader är också en stor del.

 

Prioriteringar

Vår kallelse, vårt historiska arv ända sedan 1200-talet och vår vardag i S:ta Clara kyrka är att bedriva kyrklig verksamhet med diakonal inriktning. Detta innebär även att vi varje söndag välkomnar alla som vill att fira högmässa med oss enligt evangelisk-luthersk lära och tradition. Vårt arbete handlar om att möta både fysiska och andliga behov hos dem som besöker oss.

Diakonal verksamhet bedrivs för att nå människor i Stockholm med evangelium i ord och handling. Den diakonala verksamheten pågår i kyrkan, som är öppen alla veckans dagar, samt på Sergels torg och Malmskillnadsgatan. Det finns möjlighet till samtal, rådgivning, andakter, förbön, daglig matutdelning, värme, nattöppen kyrka och många andra sätt att försöka vara en öppen diakonal famn för människor som inte har någon att vända sig till eller någonstans att knacka på. Vi har glädjen att även uppleva en diakonal och missionerande verksamhet växa vid utposten på Medborgarplatsen.

S:ta Clara kyrkas omfattande verksamhet har fått välsignelsen att kunna fortsätta och expandera. Mässor, bön, barnverksamhet, ungdomsverksamhet, bibelundervisning, kurser, skolor, dagliga andakter och stöd till människor i olika former har utvecklats för att kunna möta ett växande behov i ett, andligt och själsligt, fattigt Stockholm.

 

Professionell ekonomisk redovisning

Jonathan Ekman, EkonomiCenter i Uppsala AB, som är auktoriserad redovisnings-konsult FAR har anlitats för biträde med följande tjänster: bokföring, bokslut och årsredovisning.