Ge en gåva

Den verksamhet som vi bedriver är helt beroende av de gåvor vi får. Det är med stor tacksamhet vi tar emot gåvor för att kunna fortsätta hjälpa våra medmänniskor. Vi är en del av Svenska kyrkan och EFS-föreningen S:ta Clara kyrka ansvarar för all verksamhet i kyrkan. Vi får därför inte del av kyrkoavgiften utan är helt beroende av gåvomedel. 

Du kan ge en engångsgåva eller ge gåvor regelbundet. Långsiktigt är vår viktigaste inkomst alla de små och stora gåvor vi får från enskilda personer. Vår önskan är att detta med tiden skall växa till den främsta av våra intäkter. Stort tack för din gåva!

Hur kan jag ge?

Swish 123 131 28 83
Bankgiro 748-7366

Kortbetalning via Facebook
För dig som använder Facebook är det möjligt att ge en gåva via kortbetalning här.

Insamling på Facebook
Vill du starta en insamling på Facebook i samband med din födelsedag, en anhörigs begravning eller liknande? Den gåva du samlar in går oavkortat till S:ta Clara kyrka. Starta din insamling här.

Autogiro
Vill du ge en gåva regelbundet varje månad? Här hittar du en blankett för detta som du kan skriva ut, fylla i och posta iväg. Ladda ner autogiroblanketten här.

I vår högmässa
Du kan också ge din gåva kontant eller via kortbetalning i insamlingen i vår högmässa varje söndag kl 11.00. Om du önskar ge kontanter vid annat tillfälle – kontakta oss på ekonomi@clarakyrka.se så hjälper vi dig.

Arv genom testamente
Det är möjligt att göra S:ta Clara kyrka till arvtagare i sitt eget testamente.

Plusgiro
Vi har tidigare haft ett plusgiro men det håller på att avslutas under hösten 2019.

Om oss
Namn: Föreningen S:ta Clara kyrka
Organisationsnr: 802406-7103

#claravintern

För många av oss är vintern och dess högtider förknippade med värme och gemenskap. För väldigt många i utsatthet är detta årets svåraste tid. Kylan tränger sig på och vintern i Sverige kan vara lång. Allt för många lever i ensamhet, och som alltid, de hemlösa fryser i kylan. 

Mitt i Stockholms hjärta finns S:ta Clara kyrka, för att sprida värme och hjälpa fler att #claravintern.

Vill du hjälpa din medmänniska? Läs mer om ClaraVintern här.

När du ger en gåva samtycker du till att S:ta Clara kyrka får behandla dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och att S:ta Clara kyrka äger rätt att kommunicera med dig via de uppgifter du lämnat.

Stöd genom ansökningar

Den största delen våra gåvor kommer från stiftelser, fonder och organisationer som Stockholms stift och Stockholms domkyrkoförsamling. Dessa gåvor är oftast som svar på våra årliga ansökningar om stöd. Vi skulle gärna ta emot sådant stöd även spontant, utan ansökningar, men de flesta stiftelser och fonder fungerar så att beviljat stöd alltid föregås av en ansökan. Vi är därför mycket tacksamma för alla positiva svar vi fortsätter att få på sådana ansökningar.

Här nedan listar vi fonder, stiftelser och organisationer som har lämnat stora bidrag till oss för innevarande verksamhetsår som svar på ansökningar från oss. Många av dessa har gett stöd till oss under en längre tid.