Välkommen

Vår kyrka finns på Norrmalm i Stockholm – nära T-centralen och pendelstationen Stockholm City. S:ta Clara kyrka är en mötesplats i hjärtat av Stockholm och hos oss möts många människor dagligen – oavsett bakgrund. Vi firar högmässa på söndagar och kyrkan står öppen både på vardagar och helger. Välkommen in! Du hittar besöksadress och karta här.

Den verksamhet som vi bedriver är helt beroende av de gåvor vi får. Det är med stor tacksamhet vi tar emot gåvor för att kunna fortsätta hjälpa våra medmänniskor.

EFS-föreningen S:ta Clara kyrka ansvarar för all verksamhet i kyrkan, och är en del av Svenska kyrkan. Föreningen får inte del av kyrkoavgiften utan är helt beroende av gåvomedel. Vi har det fulla ekonomiska ansvaret för allt från prästernas löner till oblaterna vid nattvarden. Vi hyr kyrkan och tillhörande lokaler av Stockholms domkyrkoförsamling, och vi ansvarar för det diakonala arbetet i vår del av domkyrkoförsamlingens geografiska område. Tidigare var vi en av tre kyrkor i Stockholms domkyrkoförsamling men den 1 sept 2009 blev vi en självständig gudstjänstfirande gemenskap som bedriver verksamhet genom EFS-föreningen S:ta Clara kyrka. Läs mer om Stockholms domkyrkoförsamling här.

Gåvor och givande från medlemmar och andra som stödjer vårt arbete är den viktigaste intäkten i en budget som slutar på ca 10 miljoner kronor varje år.

Vill du ge en gåva? Läs mer här.

Vill du bli medlem? Läs mer här.

Du hittar föreningen S:ta Clara kyrkas stadgar här.

Vår historia

S:ta Clara kyrka – i hjärtat av Stockholm med ett torn som sträcker sig högt över stadens alla hus. Vi längtar efter att vara Jesus i ord och handling.
 
Redan på 1280-talet utfördes socialt arbete bland Stockholms mest utslagna på denna plats, då genom nunnorna i S:ta Clara nunnekloster. Klostret revs och nuvarande kyrkobyggnad har stått sedan 1500-talet. 
 
År 1989 stod S:ta Clara kyrka inför en oviss framtid trots sitt centrala läge. Fram till 1989 var kyrkan en församling i Klara församling, men införlivades då i Stockholms domkyrkoförsamling. Det fanns ingen gudstjänstfirande gemenskap och kyrkan var nedläggningshotad. En biskop föreslog till och med att göra badhus av kyrkan. 
 
Istället för att bygga badhus anställdes prästen Carl-Erik Sahlberg. På den första gudstjänsten som Carl-Erik höll kom det bara tre personer. Några år senare hade Carl-Erik tillsammans med många andra genom målmedvetet arbete återskapat S:ta Clara kyrkas självklara identitet: att mitt i hjärtat av Stockholm sprida ljus och hopp till de allra mest utsatta. Idag når S:ta Clara kyrka tusentals människor med sitt diakonala arbete och flera hundra möts varje vecka för att fira gudstjänster i kyrkan.
 
S:ta Clara kyrka är en del av Svenska kyrkan och EFS.
 
Vill du veta mer om kyrkans historia? Läs mer hos Stockholms domkyrkoförsamling här.