Församlingsnätverk

Den lokala församlingen är världens hopp. Där förmedlas evangeliet, där får du hjälp att tro. Det gäller också i din församling där du bor – men ibland är det en kamp att utveckla ett levande församlingsliv. S:ta Clara kyrka har många års erfarenhet av att bygga en kyrka som kännetecknas av fyra saker:
1. Daglig bön i kyrkan
2. Ett starkt diakonalt arbete för de svaga
3. Daglig evangelisation
4. En växande gudstjänst

Under åren har människor sökt sig till S:ta Clara kyrka och funnit en tillflykt och en kristen tro här. I sin tur har detta lett till att vi tagit emot mer än tusen studiebesök från församlingar, bibelskolor och andra sammanhang som velat inspireras av arbetet som bedrivs i S:ta Clara kyrka. Den goda nyheten är att det inte behöver stanna vid ett studiebesök. Nu formar vi ett församlingsnätverk för utbyte av erfarenhet och inspiration.

 

Teambesök från S:ta Clara kyrka

Vill du och din församling bli en del av vårt församlingsnätverk? Ni får ett teambesök från oss och vi kan även hjälpa er med stöd och vision för ert arbete. Vi behåller sedan kontakten under året och besöker gärna er återkommande med ett team. S:ta Clara kyrkas roll kan exempelvis bli att i bön, digitala träffar och gemensamma arrangemang långsiktigt jobba för att ni ska uppnå den målbild ni har för er lokala kyrka. Ett vanligt år kanske vi besöker er på våren och ni besöker oss på hösten?

 

Nätverksträff på nationell diakonikonferens

Vi bjuder också varje höst in till den nationella diakonikonferensen Jesus för världen med en nätverksträff för församlingsnätverket.

 

Vår utgångspunkt

Vår utgångspunkt är Carl-Erik Sahlbergs nio nycklar för en växande församling. Den kyrka växer som …
1. Är öppen för alla
2. Bryr sig om människor i nöd
3. Har en kärleksfull gemenskap
4. Sätter den bibliske Jesus i centrum
5. Lever ett helgat liv
6. Vågar lida för sin tros skull
7. Söker Gud i bön
8. Använder lekmän
9. Är beroende av den Helige Andes kraft

Läs mer om dessa nycklar i boken Miraklet i S:ta Clara. Köp boken hos Semnos Förlag här.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@clarakyrka.se så hjälper vi dig.