Jesus för världen – nationell diakonikonferens

Hösten 2023 bjöd vi enligt nedan in till Jesus för världen – en nationell diakonikonferens i S:ta Clara kyrka. Nästa konferens siktar vi på att bjuda in till den 10-11 okt 2025.

Vi ser att längtan efter diakoni är stor. Längtan efter att få hjälpa sin nästa. Längtan efter att möta nöden i samhället.

Varje år tar vi i S:ta Clara kyrka emot många personalgrupper och volontärer från kyrkor via studiebesök, praktikanter, studenter och intresserade som hör av sig för att få lära mer om diakoni, bön och hur man som kyrka kan hjälpa sin nästa. I höst bjuder vi in till Jesus för världen – en nationell diakonikonferens i S:ta Clara kyrka fredagen den 6 okt – lördagen den 7 okt.

Vi ser konferensen som en nationell mötesplats för alla som kämpar för och längtar efter att med diakoni och bön hjälpa de mest utsatta och som vill möta den nöd vi ser i dagens samhälle med utgångspunkten Jesus i ord och handling. Dagarna fylls av undervisning, praktiska exempel, vittnesbörd, mässa i diakonins tecken, bön och lovsång, gemenskap och nätverkande. Medverkar gör Inga Pagreus, Hans Bratt Hernberg, Mats Nyholm, Mattias Nordström, Nathalie Edin, Elisabeth Sandlund, Plattankören från S:ta Clara kyrka m.fl.

Konferensen börjar fredag eftermiddag den 6 okt och avslutas lördag eftermiddag den 7 okt. Konferensen riktar sig till dig som längtar efter mer diakoni eller är verksam inom diakonalt och socialt arbete – präster, pastorer, diakoner, medarbetare och volontärer.

Praktisk information

När? Fredag 6 okt 15.00 – lördag 7 okt 16.30

Var? S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata 7-9, 111 52 Stockholm

Deltagaravgift: 400 kr inklusive fika hela konferensen och lunch lördag
Betalning sker vid anmälan via Swish 123 131 28 83 eller Bankgiro 748-7366. Märk betalningen med ditt för- och efternamn och Jesus för världen. För grupper på minst 3 personer kan vi fakturera er församling/organisation för er grupps deltagaravgifter. Varje person i gruppen behöver göra en personlig anmälan och fyller då i att fakturering ska ske.

Du som är medlem i S:ta Clara kyrka får komma till en deltagaravgift på 100 kr.
Du som inte har råd att betala deltagaravgiften fyller i det i anmälan.

Anmälan: Anmäl dig här

Datum för sista anmälan: 5 okt 2023

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Carolina Ayoub, info@clarakyrka.se

Program

 

Fredag 6 okt

14.00-15.00 Drop in med incheckning och fika

15.00-17.00 Inledning och konferensinvigning
Värdar: Mats Nyholm och Nathalie Edin
Musik och lovsång: Plattankören
Vittnesbörd m.m.
Kort paus i bänkarna med uppfriskande förtäring

17.00-19.00 Middag på stan

19.00-19.30 Studiebesök i matutdelningen, Medborgarplatsen
Värdar: Mats Nyholm, Beatrice Ingvarsson och volontärer
För dig som önskar finns denna goda möjlighet – att se en av S:ta Clara kyrkas diakonala verksamheter i praktiken. Välkommen till Björns trädgård vid Medborgarplatsen.

20.00-21.30 Mässa i diakonins tecken
Predikan: Johan Norén
Liturg: Andreas Edin
Lovsång: Bo Järpehag med team
Organist: Jan Stenbaek
Vittnesbörd m.m.

Lördag 7 okt

9.00-9.15 Drop in med fika

9.15-9.45 Morgonbön och lovsång
Lovsång: Mats Nyholm

9.45-10.30 Storseminarium Varför diakoni?
Undervisning: Hans Bratt Hernberg
Fika take away vid utgången

10.45-12.00 Seminarier
Om hur bönen blåste liv i diakonin – Inga Pagreus, kyrksalen
Diakoni – utifrån tradition, vision och verklighet – Mattias Nordström, Claragården
Diakoni i praktiken – Nathalie Edin, Lillkyrkan
Själavårdens betydelse inom diakoni – Veronica Widell, Claragården

12.00-13.00 Lunch
12.00-13.00 Församlingsnätverksträff med lunch och information om det nya församlingsnätverket, Claragården

13.00-14.30 Panelsamtal De diakonala behoven i dagens Sverige
Samtalsledare: Elisabeth Sandlund
Rebecka Karlsson, Paul Forssander, Mattias Nordström, Veronica Widell och Anders Göransson

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Sändningsmässa i diakonins tecken
Predikan: Mats Nyholm
Liturg: Gita Andersson
Lovsång: Plattankören
Organist: Jan Stenbaek
Vittnesbörd m.m.

Under hela konferensen håller vi våra bokbord öppna i pauserna.

Seminarier lördag 7 okt 10.45-12.00

 

Om hur bönen blåste liv i diakonin – Inga Pagreus, kyrksalen
Inga Pagreus berättar om hur bönen blåste liv i diakonin här i S:ta Clara kyrka för ca 30 år sedan och hur det diakonala arbetet har fördjupats med tiden. Du för höra hur bönen kan ge kraft och ork i arbetet för både personal och volontärer i församlingen.

Inga Pagreus började som volontär i början av 90-talet för att sedan arbeta som diakon 1993-2016 i S:ta Clara kyrka. Idag är hon volontär diakon och ett viktigt stöd i det diakonala arbetet i S:ta Clara kyrka.

 

Diakoni – utifrån tradition, vision och verklighet – Mattias Nordström, Claragården
Hur har diakonin växt fram och sett ut historiskt? Vilka utmaningar ser vi just nu i vårt samhälle och vad önskar vi se och arbeta mot framåt? Det är några frågor som berörs i detta seminarium om kyrkans uppdrag – att utöva diakoni.

Mattias Nordström är präst i Svenska kyrkan och arbetade 2019-2022 i S:ta Clara kyrka. Han är idag direktor för Samariterhemmet i Uppsala.

 

Diakoni i praktiken – Nathalie Edin, Lillkyrkan
Nathalie Edin berättar om och ger exempel på hur praktisk diakoni kan hjälpa de mest utsatta till gemenskap och livsmening. Hur bjuder vi in och skapar inkluderande mötesplatser i vardagsdiakonin? Hur kan vi möta den ensamhet som är så utbredd i vårt land? Hur möter vi kvinnor i utsatthet? Det är en del av det som Nathalie tillsammans med flera kommer beröra i detta seminarium.

Nathalie Edin kom till S:ta Clara kyrka som hjälpsökande 16-åring för flera år sedan, och arbetar sedan 2019 som diakon i S:ta Clara kyrka.

 

Själavårdens betydelse inom diakoni – Veronica Widell, Claragården
Själavård och diakoni är nära besläktade med varandra. Seminariet lyfter fram några av själavårdens redskap och insikter som resurs och kompetens för diakonin. Det handlar om omsorg och brist på omsorg, gränser och brist på gränser, vad kyrkan, diakonin och själavården kan bidra med men också om vad den inte kan.

Veronica Widell är präst i Svenska kyrkan och arbetar sedan 2019 som adjunkt lärare i själavård och pastorala kurser på Johannelunds teologiska högskola.