Dop, vigsel och begravning

Här kan du läsa mer om dop, vigsel och begravning i S:ta Clara kyrka.

 

Dop

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Läs mer om dopet här.

Vill du bli döpt eller vill du att ditt barn blir döpt i S:ta Clara kyrka? Kontakta oss på info@clarakyrka.se för att komma i kontakt med en av våra präster.

 

Vigsel och begravning

Verksamheten i S:ta Clara kyrka drivs av en ideell EFS-förening som hyr kyrkan av Stockholms domkyrkoförsamling. Därför har vi begränsat med resurser och bara möjlighet att erbjuda kyrkliga handlingar såsom vigsel och begravning när den/de berörda är:

– boende och skriven inom Stockholms domkyrkoförsamling i Svenska kyrkan
– eller medlem i EFS-föreningen S:ta Clara kyrka
– eller har nära kontakt med vår diakonala verksamhet och/eller en tydlig koppling till vår gemenskap

Faller den/de berörda inom denna ram? Kontakta oss på info@clarakyrka.se för att komma i kontakt med en av våra präster. Om så inte är fallet kan du inte boka vigsel och begravning i S:ta Clara kyrka.