Vill du bli medlem?

Firar du gudstjänst i S:ta Clara kyrka och vill fördjupa din tillhörighet? Då är du varmt välkommen till vår medlemsintroduktion för att därefter ansöka om att bli medlem i föreningen S:ta Clara kyrka.

Medlemsintroduktionen består av två träffar som hålls kl 13.00 efter Mässan på söndagar. Du hittar datum för kommande träffar här. När du gått medlemsintroduktionen och ansökt om att bli medlem blir du välkomnad under en Mässa en söndag då du presenteras och officiellt hälsas välkommen i vår gemenskap. I samband med att du går medlemsintroduktion blir du också erbjuden om att gå med i en smågrupp.

Till den första medlemsintroduktionen behöver du inte anmäla dig, men om du vill ha mer information kan du kontakta präst Nils Lidskog via mail nils.lidskog@svenskakyrkan.se för att få svar på dina frågor.

Om medlemskap – utdrag ur föreningen S:ta Clara kyrkas stadgar

1.3. Föreningens syfte är att vara en församlingsgemenskap i S:ta Clara kyrka som presenterar Jesus i ord och handling så att Gud äras och Guds rike utbreds.

3.1. Medlem kan den bli som bekänner Jesus Kristus som sin personlige frälsare och Herre och som ställer sig bakom och vill främja föreningens syfte (§ 1.3.).

3.2. Medlemskap innebär att dela församlingsgemenskapen och att utifrån sina förutsättningar bidra med bön, omsorg, frivilligarbete och givande. Medlemskap innebär yttrande- och förslagsrätt vid föreningens möten.

Du hittar stadgarna i sin helhet här.