Bön

I vår kyrka får bönen ta stor plats – den ger oss kraft och riktning för det arbete vi står i – och att samlas till bön har länge varit oerhört viktigt i S:ta Clara kyrka. Inga Pagreus som tidigare har varit diakon hos oss och numera är volontär uttrycker sig såhär om eftermiddagsbönen i en intervju i EFS missionstidning Budbäraren:

”Bönen har faktiskt betytt allt. Där kunde vi lägga av oss allt som var tungt, för det var ofta tufft och väldigt svårt med missbrukarna som vi så gärna ville hjälpa. Vi var alltid med på bönen, den var vårt vattenhål. Där la Gud sina visioner och sin längtan i våra hjärtan.” 

Läs gärna hela intervjun med Inga från Budbäraren #2 2019 här.

Bön varje vardag

Varje vardag möts vi för morgonbön kl 8.00, lunchbön kl 13.00 och eftermiddagsbön kl 15.45 – och du är varmt välkommen att be med oss. Vi möts för bön, bibelläsning, lovsång och det finns ofta möjlighet till personlig förbön och att dela vittnesbörd. Vi ber också för vårt samhälle, vår stad och vår värld.

Vesperbön

Vi möts för Vesperbön tisdagar kl 17.30 ojämna veckor med Anita Tanttari. Vi fortsätter sedan med fika, bibelläsning och bön.

Pilgrimsvandring light

Varje torsdag kl 13.00 under maj-oktober bjuder vi in till Pilgrimsvandring light med Anita Tanttari. Vi möts vid huvudentrén och vandrar i ca två timmar med två raster. SL-kort krävs. Välkommen!

Lectio Divina

Vi möts för Lectio Divina torsdagar kl 17.00 jämna veckor – stilla lyssnade till Jesu ord ur evangelierna med Anita Tanttari. Vi samlas i Diakonirummet innan kyrkan stänger. Fika serveras.

Stockholm på knä

Under våren 2020 bjuder vi in till fyra söndagkvällar i S:ta Clara kyrka med bön och lovsång – då vi ber och söker stadens bästa tillsammans. Inbjudare är Sverigebönen tillsammans med S:ta Clara kyrka. Se kommande samlingar här.

Mammor i bön

Varje torsdag kl 16.50-17.50 möts Mammor i bön i Clararummet för en timmes koncentrerad bön för våra barn och deras skolor. Bönetimmen följer en tydlig mall i fyra steg: lovprisning, syndabekännelse, tacksägelse och förbön.

Varmt välkommen att ingå i en världsvid bönekedja av kvinnor som ber för barnen och deras skolor.  

Vill du veta mer? Kontakta Kerstin Grundström 070-885 45 82, kerstin.grundstrom@gmail.com