Bön

I vår kyrka får bönen ta stor plats – den ger oss kraft och riktning för det arbete vi står i – och att samlas till bön har länge varit oerhört viktigt i S:ta Clara kyrka. Inga Pagreus som tidigare har varit diakon hos oss och numera är volontär uttrycker sig såhär om eftermiddagsbönen i en intervju i EFS missionstidning Budbäraren:

”Bönen har faktiskt betytt allt. Där kunde vi lägga av oss allt som var tungt, för det var ofta tufft och väldigt svårt med missbrukarna som vi så gärna ville hjälpa. Vi var alltid med på bönen, den var vårt vattenhål. Där la Gud sina visioner och sin längtan i våra hjärtan.” 

Läs gärna hela intervjun med Inga från Budbäraren #2 2019 här.

Bön varje vardag

Varje vardag möts vi för morgonbön kl 8.00, lunchbön kl 13.00 och eftermiddagsbön kl 15.45 – och du är varmt välkommen att be med oss. Vi möts för bön, bibelläsning, lovsång och det finns ofta möjlighet till personlig förbön och att dela vittnesbörd. Vi ber också för vårt samhälle, vår stad och vår värld.

Vesperbön

Vi möts för vesperbön tisdagar kl 17.30 jämna veckor med Anita Tanttari. Vi fortsätter direkt efter kl 18.30 med bibelundervisning från Johannesevangeliet på temat Vägen, sanningen och livet med Iwan Giertz. Fika serveras.

Bibelundervisningen sker även här via Zoom för dig där hemma.

Pilgrimsvandring light

Varje torsdag kl 13.00 under maj-oktober bjuder vi in till Pilgrimsvandring light med Anita Tanttari. Vi möts vid huvudentrén och vandrar i ca två timmar med två raster. SL-kort krävs. Välkommen!

Bön på arbetsplatsen

Vill du börja med bön på din arbetsplats? Här ger vi några tips på hur du kan börja:
1. Välj den kvart i veckan som passar bäst.
2. Fråga din chef om du får börja be den kvarten varje vecka Det bör vara på en tid då du har rast.
3. Inbjud dina kollegor t ex via sms, en affisch eller mun mot mun-metoden.

Utforma bönen såsom ni önskar. Här följer ett exempel:
– Hälsa välkommen och välj en psalm som ni alltid sjunger som inledning. Det hjälper de nya att lättare följa med.
– Läs söndagens evangelietext.
– Tänk 1 minut på texten och be i tystnad.
– Be högt utifrån texten och sedan fritt för arbetet, syftet med arbetet och för människor som utför arbetet eller påverkas av dess resultat.
– Lägg gärna ut bönelappar/böneämnen på ett bord så kan flera kan få hjälp att be. Säg gärna namn på dina närmaste kollegor. Först de närvarande och sedan de 10-20 närmsta kollegorna.
– Avsluta med Herrens bön Vår Fader och att be om välsignelse.

Om du nu startar en bön på din arbetsplats väntar många välsignelser, samtal, förlåtese och gemenskap. Om du önskar kan du maila företagets namn och lokala ort till info@clarakyrka.se så ber våra förebedjare för din arbetsplats.

Ni ber och vi ber för bönen och för er!

Mammor i bön

Varje torsdag kl 10.30-11.30 och 15.00-16.00 möts Mammor i bön i Claragården för en timmes koncentrerad bön för våra barn och deras skolor. Bönetimmen följer en tydlig mall i fyra steg: lovprisning, syndabekännelse, tacksägelse och förbön.

Varmt välkommen att ingå i en världsvid bönekedja av kvinnor som ber för barnen och deras skolor.

Vill du veta mer? Kontakta Anette Berg, 076-390 80 96, anette.berg1946@gmail.com eller läs mer på hemsidan för Mammor i bön här.