Bön

I vår kyrka får bönen ta stor plats – den ger oss kraft och riktning för det arbete vi står i – och att samlas till bön har länge varit oerhört viktigt i S:ta Clara kyrka. Inga Pagreus som tidigare har varit diakon hos oss och numera är volontär uttrycker sig såhär om eftermiddagsbönen i en intervju i EFS missionstidning Budbäraren:

”Bönen har faktiskt betytt allt. Där kunde vi lägga av oss allt som var tungt, för det var ofta tufft och väldigt svårt med missbrukarna som vi så gärna ville hjälpa. Vi var alltid med på bönen, den var vårt vattenhål. Där la Gud sina visioner och sin längtan i våra hjärtan.” 

Läs gärna hela intervjun med Inga från Budbäraren #2 2019 här.

Bön varje vardag

Varje vardag möts vi för morgonbön kl 8.00, lunchbön kl 13.00 och eftermiddagsbön kl 15.45 – och du är varmt välkommen att be med oss. Vi möts för bön, bibelläsning, lovsång och det finns ofta möjlighet till personlig förbön och att dela vittnesbörd. Vi ber också för vårt samhälle, vår stad och vår värld.

24-7 bön

I S:ta Clara kyrka vill vi tillsammans be dygnets alla timmar. Vi har ett böneschema i kyrkan där vi fyller på med personer som vill be en timme eller mer varje vecka. Du kan få ditt namn ifyllt på schemat eller vara anonym.

Vill du vara med och be en fast timme eller mer varje vecka från den plats där du är? Kontakta oss genom att maila vilken veckodag och tid varje vecka som just du vill be till info@clarakyrka.se

Vesperbön

Vi möts för vesperbön tisdagar kl 17.30 ojämna veckor med Anita Tanttari. Vi fortsätter direkt efter kl 18.30 med bibelundervisning från Efesierbrevet med Iwan Giertz. Fika serveras.

Tisdagarna den 1 och 15 dec kl 18.30 möts vi istället digitalt för undervisning med Iwan Giertz här via Zoom

Lectio Divina

Vi möts fr.o.m. torsdagen den 17 sept för för Lectio Divina torsdagar kl 17.00 jämna veckor – stilla lyssnade till Jesu ord ur evangelierna med Anita Tanttari. Vi samlas i Diakonirummet innan kyrkan stänger. Fika serveras.

Pilgrimsvandring light

Varje torsdag kl 13.00 under maj-oktober bjuder vi in till Pilgrimsvandring light med Anita Tanttari. Vi möts vid huvudentrén och vandrar i ca två timmar med två raster. SL-kort krävs. Välkommen!

Stockholm på knä

Under hösten 2020 och våren 2021 bjuder vi in till sju söndagkvällar i S:ta Clara kyrka med bön och lovsång – då vi ber och söker stadens bästa tillsammans. Inbjudare är Sverigebönen tillsammans med S:ta Clara kyrka. Se kommande samlingar här.

Mammor i bön

Varje torsdag kl 16.50-17.50 möts Mammor i bön i Clararummet för en timmes koncentrerad bön för våra barn och deras skolor. Bönetimmen följer en tydlig mall i fyra steg: lovprisning, syndabekännelse, tacksägelse och förbön.

Varmt välkommen att ingå i en världsvid bönekedja av kvinnor som ber för barnen och deras skolor.  

Vill du veta mer? Kontakta Kerstin Grundström 070-885 45 82, kerstin.grundstrom@gmail.com