Jesus för världen – nationell diakonikonferens 6-7 okt

Vi ser att längtan efter diakoni är stor. Längtan efter att få hjälpa sin nästa. Längtan efter att möta nöden i samhället.

Varje år tar vi i S:ta Clara kyrka emot många personalgrupper och volontärer från kyrkor via studiebesök, praktikanter, studenter och intresserade som hör av sig för att få lära mer om diakoni, bön och hur man som kyrka kan hjälpa sin nästa. I höst bjuder vi in till Jesus för världen – en nationell diakonikonferens i S:ta Clara kyrka fredagen den 6 okt – lördagen den 7 okt.

Vi ser konferensen som en nationell mötesplats för alla som kämpar för och längtar efter att med diakoni och bön hjälpa de mest utsatta och som vill möta den nöd vi ser i dagens samhälle med utgångspunkten Jesus i ord och handling. Dagarna fylls av undervisning, praktiska exempel, vittnesbörd, mässa i diakonins tecken, bön och lovsång, gemenskap och nätverkande. Medverkar gör Inga Pagreus, Hans Bratt Hernberg, Mats Nyholm, Mattias Nordström, Nathalie Edin, Elisabeth Sandlund, Plattankören från S:ta Clara kyrka m.fl.

Konferensen börjar fredag eftermiddag den 6 okt och avslutas lördag eftermiddag den 7 okt. Konferensen riktar sig till dig som längtar efter mer diakoni eller är verksam inom diakonalt och socialt arbete – präster, pastorer, diakoner, medarbetare och volontärer.

Praktisk information

När? Fredag 6 okt 15.00 – lördag 7 okt 16.30

Var? S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata 7-9, 111 52 Stockholm

Deltagaravgift: 400 kr inklusive fika hela konferensen och lunch lördag
Betalning sker vid anmälan via Swish 123 131 28 83 eller Bankgiro 748-7366. Märk betalningen med ditt för- och efternamn och Jesus för världen. För grupper på minst 3 personer kan vi fakturera er församling/organisation för er grupps deltagaravgifter. Varje person i gruppen behöver göra en personlig anmälan och fyller då i att fakturering ska ske.

Du som är medlem i S:ta Clara kyrka får komma till en deltagaravgift på 100 kr.
Du som inte har råd att betala deltagaravgiften fyller i det i anmälan.

Anmälan: Anmäl dig här

Datum för sista anmälan: 1 okt 2023

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Carolina Ayoub, info@clarakyrka.se

Program

 

Fredag 6 okt

14.00-15.00 Drop in med incheckning och fika

15.00-17.00 Inledning och konferensinvigning
Värdar: Mats Nyholm och Nathalie Edin
Musik och lovsång: Plattankören
Vittnesbörd m.m.
Kort paus i bänkarna med uppfriskande förtäring

17.00-19.00 Middag på stan

19.00-19.30 Studiebesök i matutdelningen, Medborgarplatsen
Värdar: Mats Nyholm, Beatrice Ingvarsson och volontärer
För dig som önskar finns denna goda möjlighet – att se en av S:ta Clara kyrkas diakonala verksamheter i praktiken. Välkommen till Björns trädgård vid Medborgarplatsen.

20.00-21.30 Mässa i diakonins tecken
Predikan: Johan Norén
Liturg: Andreas Edin
Lovsång: Bo Järpehag med team
Organist: Jan Stenbaek
Vittnesbörd m.m.

Lördag 7 okt

9.00-9.15 Drop in med fika

9.15-9.45 Morgonbön och lovsång
Lovsång: Mats Nyholm

9.45-10.30 Storseminarium Varför diakoni?
Undervisning: Hans Bratt Hernberg
Fika take away vid utgången

10.45-12.00 Seminarier
Om hur bönen blåste liv i diakonin – Inga Pagreus
Diakoni – utifrån tradition, vision och verklighet – Mattias Nordström
Diakoni i praktiken – Nathalie Edin
Själavårdens betydelse inom diakoni – Veronica Widell

12.00-13.00 Lunch
12.00-13.00 Församlingsnätverksträff med lunch och information om det nya församlingsnätverket, sidolokal

13.00-14.30 Panelsamtal De diakonala behoven i dagens Sverige
Samtalsledare: Elisabeth Sandlund
Hans Bratt Hernberg, Inga Pagreus m.fl.

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Sändningsmässa i diakonins tecken
Predikan: Mats Nyholm
Liturg: Gita Andersson
Lovsång: Plattankören
Organist: Jan Stenbaek
Vittnesbörd m.m.

Under hela konferensen håller vi våra bokbord öppna i pauserna.