Lärjungaskola 2024-2025

Vår Lärjungaskola är en grundkurs i kristen tro för både hjärta och hjärna. Här ryms både teori och praktik – därför börjar varje dag med bön. Studierna omfattar bibelkunskap och troslära men också undervisning som relaterar till livet och vad det innebär att leva som kristen, eller som vi gärna formulerar det: Vad innebär det att vara en lärjunge till Jesus idag? 

Tidigare har Lärjungaskolan varit en folkhögskolekurs och berättigat till studiemedel via CSN. Detta läsår erbjuds tyvärr inte möjligheten att finansiera sitt år på Lärjungaskolan genom att söka CSN. Nya regelverk som vi själva inte styr över gör att Lärjungaskolan inte kan drivas som en folkhögskolekurs kopplat till CSN. Du behöver därför ha en annan, egen försörjning, för att kunna gå Lärjungaskolan. Deltagande i kursen är gratis, men kyrkan erbjuder ingen försörjning. Undervisningens innehåll är detsamma som tidigare år.

Vi fäster stor vikt vid gemenskap och personlig utveckling. Vårt mål är att Lärjungaskolan ska vara en trygg plats där vi stöttar och uppmuntrar varandra. Genom undervisning, gemenskap, samtal, bön och sång får du en hjälp att växa i din tro men också hjälp att växa som människa. Vem är du? Vad vill Gud med ditt liv? Hur fungerar samspelet med andra människor som bäst? Under året finns möjlighet till viss personlig vägledning. Vi rekommenderar varmt regelbundet gudstjänstfirande och deltagande i S:ta Clara kyrkas gemenskap.

Lärare och ämnen i urval

Anna Axelsson – Själavård
Christoffer Ahlbäck – Lärjungaskap och efterföljelse
Klas Lindberg – Att leva i förbundsrelation, Viljan – upptäck dina gåvor, Praktisk retorik
Andreas Edin – Gudstjänsten, kyrkans liv och kyrkoåret
Nils Lidskog – Att leva det nya livet fylld av Anden
Iwan Giertz – Bibelfördjupning
Nathalie Edin – Diakoni
Tommy Hargemark – Bibelkunskap, troslära, apologetik
Mona Edsinger – Bön, Bibelkunskap, Att växa och mogna som människa och kristen
Mats Nyholm – Att leva i relation till Gud och människor

Utöver ordinarie lärare tillkommer ett antal gästlärare, bl.a. Johan Kårlin, Gita Andersson, Ebbe Appelros och Kåre Strindberg.

Praktisk information

Undervisningen hålls vardagar i Lillkyrkan kl 9.00-12.00. Vi upppmuntrar till deltagande i morgonbönen kl 8.00-9.00 i S:ta Clara kyrka. Varje tisdag firar vi lärjungamässa kl 10.30. Under vårterminen åker vi på en två-dagars retreat. Det förekommer inga prov eller hemuppgifter men utöver undervisningen finns kurslitteratur att fördjupa sig i. Intyg delas ut vid läsårets slut. 

Hösttermin 2023: 4 september – 14 december med lov vecka 44
Vårtermin 2024: 8 januari – 23 maj med lov vecka 9 och 14
Plats: Lillkyrkan och S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata 7-9, 111 52 Stockholm

 

Ansvarig

Vill du veta mer? Kontakta Johan Norén, johan.noren@svenskakyrkan.se

Ansök till Lärjungaskolan här

Ansökan för läsåret 2023-2024 är stängd.