Vår ekonomi

Här kan du läsa om hur vår ekonomi ser ut. Vi hoppas och tror att den transparens vi eftersträvar här inte skall leda till missförstånd utan tvärtom ge varje seriöst intresserad en god förståelse av vår ekonomi. Om något är otydligt – maila oss gärna på ekonomi@clarakyrka.se så förklarar vi mer.

 

Ingen kyrkoavgift

Kyrkans intäkter kommer inte från Kyrkoavgiften från medlemmar i Svenska kyrkan som bor i Klarakvarteren. Verksamheten i S:ta Clara kyrka bedrivs och bekostas helt av EFS-föreningen S:ta Clara kyrka.

Fastigheten S:ta Clara kyrka ägs fortfarande av Stockholms domkyrkoförsamling – men disponeras av oss enligt avtal mellan oss och Stockholms domkyrkoförsamling. Organisatoriskt fungerar vi som en helt vanlig svensk demokratisk förening. Föreningens medlemmar har full insyn i kyrkans ekonomi, och föreningens årsmöte fattar alla avgörande beslut gällande ekonomin.

 

Intäkter

Våra intäkter är gåvor. Vi får årligen gåvor från medlemmar i föreningen, insamlingar i kyrkan, privatpersoner runt om i Sverige som stödjer vår verksamhet, företag, stiftelser, fonder, Stockholms stift och Stockholms domkyrkoförsamling. Den största delen av dessa gåvor är bidrag vi får när vi gör årliga ansökningar till stiftelser, fonder, Stockholms stift och Stockholms domkyrkoförsamling, men en nästan lika stor del kommer spontant från olika understödjare – privatpersoner, organisationer och företag.

Vi är oerhört tacksamma för alla dessa gåvor, som gör att vi kan ha en omfattande och växande verksamhet i S:ta Clara kyrka. Utan dessa gåvor hade vår verksamhet inte funnits i den här kyrkan, och troligtvis hade ingen annan kyrklig verksamhet funnits här heller.

Totala intäkter några år tillbaka:
2014: 7 434 000 kr
2015: 8 547 000 kr
2016: 7 787 000 kr
2017: 10 163 000 kr
2018: 9 666 000 kr
2019: återstår att se

 

Kostnader

Den största kostnaden vi har är löner till präster som leder vårt gudstjänstarbete, till diakoner som möter behövande av olika nationaliteter, och till vaktmästare som ser till att kyrkan kan vara öppen nästan alla dagar i veckan. Vi har även andra tjänster i vår personal, men våra största personalgrupper är just präster, diakoner och vaktmästare. Totalt är vi motsvarande 11 heltidstjänster i S:ta Clara kyrka och lönekostnaden är 5 900 000 kr år 2019. Detta är en låg siffra. Våra löner ligger lägre än samma tjänster gör hos andra arbetsgivare i Stockholm. Vi är inte stolta över detta, och på sikt ska vi rätta till så att våra anställdas löner är i nivå med vad som är normalt för samma tjänster hos andra arbetsgivare i Stockholm.

Den näst största kostnaden vi har är lokalkostnader. Uppvärmning, el, vatten, telefoni, fastighetsunderhåll, reparationer, städmaterial och förbrukningsmaterial med mera. För att kunna bedriva diakonal och annan verksamhet behöver vi fungerande lokaler. Den årliga kostnaden här är ca 3 200 000 kr.

Den tredje största kostnaden är den direkta hjälpen till behövande – ca 1 500 000 kr. Det är kostnader för matutdelning, för att ha nattöppen kyrka på vintern så hemlösa kan få sova på en madrass i kyrkan vissa nätter, för kontantstöd till ensamstående mammor som inte har mat eller kläder till sina barn, och för andra direkta hjälpinsatser till behövande – till exempel att få gå till tandläkaren. Någon kanske tänker att de pengar vi får som gåvor bara borde gå bara till detta, men för att kunna utföra ett diakonalt arbete behövs även personal och bra lokaler.

Därmed ser våra kostnader ut så här år 2019:
Personalkostnader: 5 900 000 kr
Lokalkostnader: 3 200 000 kr
Direkt hjälp till behövande: 1 500 000 kr

 

Prioriteringar

Vår kallelse, vårt historiska arv ända sedan 1200-talet och vår vardag i S:ta Clara kyrka är att bedriva kyrklig verksamhet med diakonal inriktning. Detta innebär även att vi varje söndag välkomnar alla som vill att fira gudstjänst med oss enligt evangelisk-luthersk lära och tradition. Vårt arbete handlar om att möta både fysiska och andliga behov hos dem som besöker oss.

Vi bedriver ett omfattande arbete och varje dag i veckan möter vi hundratals människor i S:ta Clara kyrka. Den diakonala verksamheten och de många tilltufsade människor vi möter har satt en stark prägel på oss. Man skulle kunna säga att vår kyrka är mer som en vildvuxen trädgård än som en perfekt parkanläggning. Detta gör att både vanliga medelsvenssons och behövande människor känner sig välkomna i S:ta Clara kyrka, och dessutom gör det att tilltufsade människor får ett socialt sammanhang där de möter helt vanliga människor. Varje dag i vår kyrka kan du se besökare ta varandras händer och bilda en stor ring och be ”Fader vår” tillsammans. Vanliga medelsvenssons, uteliggare, unga, gamla, friska, sjuka, invandrare, direktörer håller varandra i handen och ber tillsammans. S:ta Clara kyrkas gudstjänstliv samt våra olika aktiviteter, grupper, skolor och kurser, och möjligheter att bli frivilligmedarbetare inbjuder människor att tillhöra ett sunt socialt sammanhang. Detta är ofta en viktig del när Gud steg för steg upprättar en trasig människa.

Vår övertygelse är att vårt diakonala arbetet blir bättre av att vi har ett rikt gudstjänstliv i S:ta Clara kyrka, och att vårt gudstjänstliv blir bättre av att vi har ett starkt diakonalt arbete i S:ta Clara kyrka. Detta är våra prioriteringar.

 

Behov

De största behoven vi ser framåt är dels att vi är underbemannade. Vårt arbete växer och trots alla fantastiska volontärer behöver vi förstärka personalen inom alla grupper men just nu främst inom diakoni och vaktmästeri – detta för att kunna hjälpa ännu fler människor. Ett lika stort behov är att förbättra anställningsvillkoren för vår personal, bland annat en mer rättvis lönenivå. Ett annat gigantiskt behov är att modernisera lokalerna. Det finns en enda toalett för besökande och tre toaletter totalt för all personal. Kontoren för personalen och våra personalytor generellt är undermåliga. Vi skulle även vilja förbättra Café S:ta Clara så det kan betjäna fler människor ännu bättre.