Ansök om stödsamarbete här

Hur ofta vill ni stödja med denna summa?

Ska vi skicka inbetalningskort till er regelbundet?

Kan stödet användas där det bäst behövs?

Kan vi hämta er logga från er hemsida?

Vill ni att vi visar vilken summa per år ni stödjer oss med?

Kontaktperson med behörighet

Godkännande av villkor

Behandling av uppgifter

5 + 4 =

Inbetalningsuppgifter

Namn: Föreningen S:ta Clara kyrka
Organisationsnr: 802406-7103
Bankgiro: 748-7366
IBAN: SE78 6000 0000 0007 8368 1828
BIC: HANDSESS
Postadress: Box 1038, 101 38 Stockholm

Villkor

Dessa villkor gäller för en organisation som vill ingå stödsamarbete med oss, föreningen S:ta Clara kyrka. Begreppet organisation inkluderar alla organisationsformer som har organisationsnummer, till exempel företag.

 

1. Vem som helst kan inte stödja oss på detta sätt. Till exempel kommer vi inte kunna ha detta slags stödsamarbete med en porrklubb. Detta är till stor del för att vi vill skydda er organisation och ert rykte. Om vi visade namn och logotyp här nedan för en porrklubb bredvid namnet på er organisation skulle det kunna skada er ekonomiskt. Vi har ingen kravlista som man skall uppfylla för att ingå ett stödsamarbete med oss utan vår styrelse överser detta och avgör ensidigt och löpande vad som är godtagbart. Styrelsens beslut i enskilda situationer kan inte överklagas och styrelsen behöver inte motivera något enskilt beslut om detta. Generellt gäller att om styrelsen bedömer att förekomsten av en specifik organisations namn/logga på denna sida riskerar att allvarligt skada ert och/eller andra organisationers rykte här så är ett stödsamarbete inte möjligt för den specifika organisationen. Ett pågående stödsamarbete kan när som helst avbrytas av oss om information framkommer till oss som gör att vår styrelse fattar ett sådant beslut. Vi skall inte hållas ansvarig i något fall som en organisation anser sig ha lidit ekonomisk eller annan skada inom ramen för detta stödsamarbete. Detta gäller oavsett om organisationen mot sin vilja fått stödsamarbetet avbrutet av oss, eller om en annan organisation har eller haft stödsamarbete med oss som den klagande organisationen anser varit till skada för dem. Ekonomiskt stöd som givits till oss inom ramen för detta stödsamarbete kan inte återkrävas av givaren.

 

2. Ni ansöker om att ingå ett stödsamarbete med oss genom att fylla i formuläret ovan och klicka på ”Skicka in ansökan” eller genom att inkomma med skriftligt besked på annat sätt, till exempel e-post till ekonomi@clarakyrka.se eller brev per post. Om vi inte ser något särskilt hinder får ni inom en vecka besked via e-post om att er ansökan har blivit beviljad. Därefter, när ni har gjort er första inbetalning till oss lägger vi upp ert namn/logga här på vår hemsida och därmed är stödsamarbetet igång. Ni kan när som helst avbryta stödsamarbetet, antingen genom att skicka en e-post med begäran om att avbryta stödsamarbetet eller genom att inte göra betalning till oss enligt den regelbundenhet ni åtagit er att tillämpa. Det finns ingen bindningstid framåt och vi kommer aldrig debitera er någon avgift om ni avbrutit stödsamarbetet. Det villkoret kommer aldrig att förändras. I övrigt kan villkoren ändras ensidigt av oss. Om vi gör en ändring av betydelse skickar vi ut besked om detta minst tre månader innan till den e-post ni uppgivit i er ansökan till oss.

 

3. På vår hemsida här visar vi årligt belopp ni stödjer oss med, om ni skriftligen uttrycket att detta är er vilja. I annat fall lämnar vi inte ut den informationen. Rangordningen i vilken organisationer visas på vår hemsida visar hur länge organisationen givit oss ekonomiskt stöd, och inte hur stort det årliga stödbeloppet är. Vi visar alla organisationers namn/logga med ungefär samma storlek på vår hemsida, och vi väljer och anpassar storleken så att det blir lättläst, med god layout och överskådligt.

Det finns flera organisationer som givit stöd till oss under lång tid, och innan ramarna för detta stödsamarbete sattes. Bland dessa finns även några som stött i natura, med varor eller tjänster, till exempel med mat till vår dagliga matutdelning. I den mån företag och organisationer som redan har gett sitt stöd till oss under lång tid vill fortsätta att stödja oss inom ramen för detta stödsamarbete kommer dessa organisationer finnas bland dem som visas högst upp på hemsidan.

 

4. Minsta belopp ni kan stödja oss med i detta stödsamarbete är 20 000 kr* per år, men det finns ingen betalningsskyldighet och det kommer aldrig skickas ut någon påminnelse eller något krav. Som stödjande part väljer ni själv med vilken frekvens ni vill stödja oss, och med vilket belopp. Det åtagande ni gör gällande beloppets storlek är inte bindande utan visar mer vad ert eget mål är att stödja oss med. Om ni till exempel åtar er att stödja oss varje månad med 10 000 kr, men så händer något i er verksamhet som gör att ni under en period inte kan stödja oss, då finns det inget som tvingar er att fortsätta betala 10 000 kr till oss varje månad. Men, för att visa oss att ni vill att vårt samarbete skall fortsätta och inte avbrytas, behöver ni ge oss en symbolisk gåva varje månad – till exempel 100 kr. Så länge ni inte gör något avbrott i den regelbundenhet ni åtagit er så fortsätter stödsamarbetet att gälla utan avbrott. Dock, om en tolvmånadersperiod har passerat med ett ackumulerat stöd från er som är lägre än 20 000 kr, och om inget visar att ert stöd är på väg att öka till minst 20 000 kr/år igen, då kommer stödsamarbetet att avslutas av oss.

 

5. Behandling av uppgifter. Genom att ansöka om stödsamarbete samtycker ni till att S:ta Clara kyrka får behandla era uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och att S:ta Clara kyrka äger rätt att kommunicera med er via de uppgifter ni lämnat. Vi kommer inte lämna ut era uppgifter till tredje part, och uppgifterna sparas endast så länge som stödsamarbetet pågår.

 

*eller i natura till ett värde för oss som är minst 20 000 kr per år. För ett sådant samarbete fordras extra kommunikation och avtal då endast vi själva kan avgöra värdet för oss på ett naturastöd.