Missionärsskola 2024-2025

Hösten 2024 fortsätter S:ta Clara kyrkas Missionärsskola med Mats Nyholm, präst och nationell evangelist, som kursansvarig. Kursen innehåller träffar på måndagar i Claragården samt missionsresor i Sverige, Finland och olika delar av Europa. Varmt välkommen att ansöka! 

 
Under läsåret 2023-2024 har vi varit på missionsresor i Sverige, Norge, Finland, Frankrike och Italien. Under läsåret jobbade vi också med spridningen av filmerna Jesus Revolution, Sound of Freedom, Journey to Betlehem och The Chosen. Arbetet fortsätter nu kommande läsår med församlingsbesök, Alpha Sverige, skolor, missionärscoaching och film.

Praktisk information

Måndagen den 23 sept kl 14.30 startar Missionärsskolans måndagsträffar med bön, undervisning och coaching i Claragården. De rullar sedan på under läsåret.

 
Parallellt med måndagsträffarna åker vi på resor i Sverige och Finland där varje missionärselev kan önska hur ofta eller sällan man reser – i samråd med sina ledare. På resorna bygger vi vänskap, vittnar om Jesus, hjälper fattiga, ber, undervisar, har strategimöten med församlingar och sjunger lovsång.

Ansök till Missionärsskolan

Vill du ansöka till S:ta Claras kyrkas Missionärsskola med mycket praktik läsåret 2024-2025? Kontakta Mats Nyholm, mats.nyholm@svenskakyrkan.se, sms 070-446 71 04 senast den 1 sept för en intervju. Vi tar både emot nya och gamla elever. Nya åker oftare på kortare resor medan de med mycket erfarenhet utmanas att betjäna längre perioder på olika platser.