Vardagsmässa

Varje vecka firar vi vanligen lärjungamässa och förbönsmässa, men med uppehåll t.o.m. den 31 maj.

Lärjungamässa firar vi varje tisdag kl 10.30 och det är en kortare mässa med möjlighet till förbön och fika efteråt. Förbönsmässa firar vi varje torsdag kl 8.00 och även den är en kortare mässa. Vi firar den i södra korsamen och ber för inlämnade böneämnen. Se kommande mässor med predikoturer här.

Varje år på askonsdagen när vi inleder vi den 40 dagar långa fastan firar vi vanligen askonsdagsmässa i S:ta Clara kyrka. Vi korstecknar alla som vill med aska i pannan – ett yttre tecken på det inre verk vi ber Herren om i fastetid. Se kommande mässa här.

Under sommaren firar vi vanligen mässaLindholmen varje onsdag kl 12.00 – efteråt serveras en enkel sopplunch i god gemenskap. Till Lindholmen behöver du åka båt – läs mer om båtresor här och se sommarens mässor med predikoturer här.

Claramässan

Bli stilla och besinna att Herren är Gud

Claramässan – en plats för ro, rötter och riktning mitt i rastlöshetens och rotlöshetens tidevarv. I stillhet inför korset. Vi bjuder in till Claramässan en fredagkväll i månaden – en kväll med nattvard, predikan, lovsång, förbön och fikagemenskap.

Claramässan sker i samarbete med EFS.

Se kommande mässor här.