Diakoni

Vår kyrka möter varje vecka många utsatta människor genom matutdelning, samtal, rådgivning och annan utåtriktad verksamhet för att hjälpa våra medmänniskor i vår stad. Den diakonala verksamheten har länge varit en stor och viktig del av vår församlings verksamhet.

Önskar du samtal med en diakon eller präst?

Varje vecka finns tillfälle för samtal för dig som önskar.

Varje vardag
13.30-15.00 Tillfälle för personlig förbön

Måndag
13.30-15.00 Tillfälle för rådgivning och samtal med diakon
Boka tid hos vardagsvärd utanför diakoniexpeditionen

Onsdag
13.30-15.00 Tillfälle för samtal och bikt med präst

Behoven är stora

Behoven är stora hos våra tilltufsade vänner. Varje vardag möter våra diakoner många människor i behov av hjälp – och vi får dagligen in gåvor som vi kan dela ut. Faktum är att vi fick in så många gåvor före jul att vi just nu har brist på förvaring.

Under februari har vi därför inte möjlighet att ta emot gåvor till vår klädutdelning. Från mars och framåt har vi inlämning igen varje fredag kl 8.00-17.00 och lördag kl 11.00-15.00.

Det vi alltid har möjlighet att ta emot under alla våra öppettider är:
– Hygienartiklar
– Presentkort på mataffär eller klädaffär

Varmt tack till dig som vill bidra!

Matutdelning

Tack vare våra fantastiska volontärer och generösa restauranger, hotell och affärer har vi möjlighet att dela ut mat varje vardag kl 9.30 i S:ta Clara kyrka. Vi har mellan 50-150 matgäster varje dag – alla i behov av hjälp på olika sätt.

Varje tisdag kl 12.00-14.00 och fredag kl 19.00-21.00 finns vi också för matutdelning och evangelisation på Medborgarplatsen för att möta våra tilltufsade vänner. Vi delar ut mat, samtalar och ber tillsammans med människor.

Sergels torg – Plattan

Varje vardag kl 13.30-14.30 finns vi även på Sergels torg – Plattan med vår kaffevagn för att möta våra tilltufsade vänner.

Genom mat, kaffe, samtal, uppmuntran, bön, vänskap och närvaro vill vi förmedla Jesu kärlek, förlåtelse och upprättelse till vår stad.

Nattöppen kyrka

Under vinterhalvåret öppnar vi kyrkan för övernattning en natt varje vecka – då finns möjlighet att äta en varm middag och sova inomhus i vår kyrka för den som inte har ett hem.

Under okt-mars har vi nattöppen kyrka måndag-tisdag. Vi öppnar kyrkan kl 20.00 dessa nätter. Begränsat antal platser.

Malmskillnads­gatan

Varje fredagkväll finns Elise Lindqvist med team från S:ta Clara kyrka på plats på Malmskillnadsgatan i hjärtat av Stockholm för att möta kvinnorna som lever i prostitution. Vi tar med oss kaffe, varm choklad och smörgåsar och försöker lära känna kvinnorna. Vi ber för dem som vill och bjuder in dem att komma till kyrkan. Vi vill visa Guds kärlek, att det finns ett hopp i Jesus Kristus och berätta att för Gud är ingenting omöjligt – Han kan hjälpa oss till ett nytt liv.

Vill du bli en del av teamet eller veta mer? Vi är väldigt noggranna med vilka volontärer som är med i teamet, och för att bli volontär måste du först kontakta Elise för vidare samtal. Kontakta Elise Lindqvist 070-361 83 19, morsanelise@gmail.com

Jesus för världen – nationell diakonikonferens 6-7 okt

I höst bjuder vi in till Jesus för världen – en nationell diakonikonferens i S:ta Clara kyrka fredagen den 6 okt – lördagen den 7 okt.

Vi ser konferensen som en nationell mötesplats för alla som kämpar för och längtar efter att med diakoni och bön hjälpa de mest utsatta, möta den nöd vi ser i dagens samhälle och ge Jesus i ord och handling. Dagarna fylls av undervisning, praktiska exempel, vittnesbörd, mässa i diakonins tecken, bön och lovsång, gemenskap och nätverkande.

Läs mer här

Afternoon tea för kvinnor

Välkommen varje torsdag kl 13.00-14.30 till Lillkyrkan för en mysig stund i gemenskap för bara oss kvinnor. Vi fikar, samtalar, sjunger och ber tillsammans. Ibland med gäster eller andra spännande överraskningar. En torsdag i månaden har vi också Elise Lindqvist och Skandinaviska Människorättsadvokaterna på plats på Afternoon tea. Gratis fika.

Vill du veta mer? Kontakta diakon Nathalie Edin 076-414 46 17, nathalie.edin@svenskakyrkan.se

Juristjour

Vi har en juristjour på plats i kyrkan sista torsdagen varje månad kl 10.00-11.00 i samarbete med Skandinaviska Människorättsadvokaterna gällande exempelvis asylrätt, socialrätt och familjerätt. Du får möjlighet att ställa frågor och våra jurister och juriststudenter bedömer om vi kan ta ditt ärende vidare på juridisk väg. Vi erbjuder tolkning till olika språk såsom engelska, persiska, dari och arabiska.

Äktenskaps­rådgivning

Måste man skiljas? I alla äktenskap och varaktiga förhållanden uppstår, förr eller senare, spänningar och kriser. Vi erbjuder enskilda stödsamtal för par inför präst, som självklart har tystnadsplikt. Stödsamtalen har ingen kostnad och omfattar fyra träffar under två veckor – i valfri miljö. Metodiken i Parstöd är enkel och har gett goda resultat genom åren – för både gifta och för sambor.

Bärande hållning 
Kvinnan och mannen är jämställda och har lika rösträtt i förhållandet, som en jämviktsriksdag. Var om en äger veto mot sådant som man absolut inte kan acceptera. Vi kan kalla det för demokrati för två. Men vi varnar för att använda vetot för ofta, eller i otid, för då kan den andre göra detsamma och läget blir låst. Till kärleken hör att man måste kunna kompromissa och ibland måste ”lägga ner”. Man måste också kunna förlåta, för ibland behöver man själv bli förlåten. Att vara ett par har tre sidor: varsin egen och en gemensam. Man kan inte räkna med att alltid tycka lika eller göra samma sak som den andre, för man upphör inte att vara en egen person bara för att man lever i ett parförhållande. Av samma anledning väljer många par att ha tre ekonomier: varsin egen och en gemensam. Paren behöver planera inför varje veckostart och längre period, så att inte den andre skall känna sig överrumplad.

Metod
Samtalsledaren, som inte måste vara präst, träffar paret enskilt i lugn miljö, helst i kyrkans lokaler. Var part får tillfälle att framsäga positivt och negativt om den andre. Den andre behöver höra detta, och vice versa. Efter gången när man fått motta vad den andre vill ha ändring på, så följer en regelrätt förhandling, som utmynnar i ett avtal. Efter en lämplig tid avslutas det hela med en återsamling och utvärdering.

Parstöd är en arbetsmetod utarbetad av Kåre Strindberg, präst i Svenska kyrkan sedan 1989 och volontär präst i S:ta Clara kyrka.

Kvinnoanstalten på Färingsö

År 1998 startades föreningen Livskraft i S:ta Clara kyrka av Sten Streiffert – han hade då frigång från fängelset och praktiserade i vår kyrka. Idag bedriver S:ta Clara kyrka tillsammans med Livskraft fängelsemission på kvinnoanstalten Färingsö en dag i månaden. Det är ett team på 2-4 personer som besöker kvinnorna. Under besöken får vi röra oss fritt på tre avdelningar och tala med kvinnorna. Vi skapar hållbara relationer och har enskilda samtal och förbön med en del av kvinnorna – och berättar om S:ta Clara kyrka och att de är välkomna till vår gemenskap.

Kvinnorna på anstalten Färingsö avtjänar straff som sträcker sig från livsstid till några få månader. De är i varierande ålder, kommer från olika delar av vårt land och många har en bakomliggande missbruksproblematik. Ibland får bebisar vara där med sina mammor i ett år och därefter blir de placerade. Det är en välsignelse att få komma och besöka dessa kvinnor.