Internationellt arbete

S:ta Clara kyrka finns inte bara i Stockholm utan även på andra ställen utanför Sverige. En del av våra insamlade pengar går vidare till Afrika, ett kärnområde för EFS mission. Detta stöd förmedlas dels centralt via EFS utlandsmission dels via ett projekt med anknytning till Carl-Erik och Overa Sahlberg. I Ryssland stöder vi en luthersk fängelsemission och i Mongoliet har vi en inhemsk missionär.

Vill du veta mer? Kontakta Mats Eriksson i vårt missionsråd 018-24 59 86, bockerochtryck@yahoo.se

Missionsträffar

Vi bjuder in till några missionsträffar varje år med information om aktuella missionsprojekt. Se kommande missionsträff här i vår kalender.

Persiska gruppen

Vill du veta mer om den persiska gruppen hos oss i S:ta Clara kyrka? Läs mer här.

Swahiligruppen

Vill du veta mer om swahiligruppen i vår kyrka? Läs mer här.

MOKICCO – Mount Kilimanjaro Children Care Organisation

S:ta Clara kyrka stödjer MOKICCO – Mount Kilimanjaro Children Care Organisation. Det är en organisation som ger föräldralösa och utsatta barn i Tanzania nya familjehem för livet. I dessa familjehem får barnen hjälp med vad de behöver för att få en så god start i livet som möjligt – med skolgång, mat, kläder, hälsovård, kristen undervisning och en god mamma och pappa, som ger dem den trygghet och värme de hittills saknat.

Initiativtagare till arbetet är Carl-Erik och Overa Sahlberg. Carl-Erik har tidigare varit präst och direktor i S:ta Clara kyrka. Läs intervjun med Carl-Erik från Budbäraren okt 2015 här.

Vill du läsa nyhetsbreven från Carl-Erik Sahlberg? Läs breven här.

Vill du veta mer? Kontakta Carl-Erik Sahlberg carleriksahlberg@gmail.com